Om Metalbeams

Storskaleanläggningarna MAX IV och ESS byggs upp i Lund, tillsammans med den svenska samfinansieringen av ett stålrör vid DESY i Hamburg (PetraIII). De kommer att ge forskare inom den svenska metallindustrin de bästa möjliga teknikerna för materialforskning med diffraktion, spektroskopi och tomografi.

Metalbeams är en plattform som syftar till att öka metallindustrins möjligheter att effektivt utnyttja ESS, MAX IV, Petra III och andra storskaliga anläggningar genom att stimulera samverkan mellan industri, institut och akademi.

Metalbeams har verksamhet som utvecklats under två på varandra följande projekt BIR2gain I och BIR2gain II

Programkontoret för SIP Metalliska material är värdar för Metalbeams och driftar i dagsläget webbplatsen. Varje år anordnas ett Metalbeams-seminarium i samband med programkonferensen i mars samt ett höstseminarium. Programmet samlar företag och forskningsutförare kring industrinytta kopplat till de storskaliga anläggningarna. 

Det finns i dagsläget inget formellt medlemskap i Metalbeams, varken för organisationer eller personer. Planeringsarbetet drivs av Jernkontoret, Swerim och RISE med input från en Advisory Board. Information om seminarier skickas till tidigare deltagare, som angett att de vill bli kontaktade, samt läggs ut på webbplatsen.

 

Kontaktuppgifter till Metalbeams

Organisationer

Kontaktpersoner

SIP Metalliska Material (genom Jernkontoret)

Rachel Pettersson
rachel.pettersson@jernkontoret.se
0725-760915

Rasmus Östlund
rasmus.ostlund@jernkontoret.se

Swerim

Fredrik Lindberg
fredrk.lindberg@swerim.se

RISE

Tomas Lundqvist
tomas.lundqvist@ri.se

 

Länkar för synkrotron och neutronkällor

Synktronljus används på liknande sätt som när man använder röntgen för materialanalys. Skillnaden är att strålkällankällan är betydligt starkare. Detta möjliggör studier samtidigt som materialet genomgår en värmecykel, deformeras eller på annat sätt påverkas in-situ.

Analyser med neutroner sker på liknande sätt som för röntgenvågor. De två teknikerna komplimenterar ofta varandra.

Kontrasten i ett röntgenexperiment ökar med atomvikten men vid neutronmätningar kan två i periodiska systemet närstående element ge helt olika spridning av strålning. Med neutroner kan man även studera djupt inne i material. Till exempel kan man få information om fassamansättning eller spänningstillstånd långt inne i en svets eller annan detalj.

Synkrotron, MAX IV, Lund
Synkrotron, Petra III, Hamburg
Neutronkälla, ESS, Lund
Synkrotron. Helmholz Zentrum, BESSY II, Berlin.
Synktrotron. European Synchrotron Radiation Facility – ESRF, Grenoble.
Neutroner. ISIS, STFC Rutherford Appleton Laboratory, Oxford.
Neutroner. Institut Laue-Langevin – ILL, Grenoble.
Neutroner. Paul Sherrer Institut – PSI.