Jag kom, Jag såg, Jag stannade – Kartläggning över initiativ för att locka unga till industrin

Det händer mycket inom industrin. Inte minst görs många satsningar för att locka unga till branschen och till ingenjörsutbildningarna. Initiativen finns i hela Sverige och kommer från industrin och från andra organisationer som museer, skolor och fritidsorganisationer.

För att få en överblick över alla initiativ som görs runt om i landet har det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material kartlagt vilka aktiviteter som verkar för att stärka attraktiviteten hos industrin, och för att rekrytera till utbildningar som på sikt kan leda till anställning inom industrin. Kartläggningen är gjord inom det enskilda projektet ASK – Attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning.

I broschyren redovisas först aktiviteterna kortfattat utifrån ett par parametrar från kartläggningen. I slutordet redogörs för några av ASK:s slutsatser samt rekommendationer till aktörer som vill göra nya satsningar.

Ladda ner hela kartläggningen här

kartläggning omslag