Inkluderingsmetoden

Inkluderingsmetoden är ett arbetssätt för fortsatt processundersökning hos små och medelstora gjuterier och verkstadsföretag. Det är ett sätt att förhålla sig till utmaningar, lösningar och det som sker däremellan för att öka både lönsamhet och innovationshöjd hos industriföretag. Metoden har tagits fram i ett samverkansprojekt som Bergsskolan Kompetensutveckling, tillsammans med IUC Stål och Verkstad, medverkat i.

Inkluderingsmetoden har utvecklats inom ramen för projektet SIAM 2.0 - Specialiserat innovations- och automationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag. Ett samverkansprojekt som Bergsskolan Kompetensutveckling, tillsammans med IUC Stål och Verkstad, medverkat i och som finansierats av EU, Region Värmland och flera kommuner i regionen. Syftet med satsningen har varit att bistå gjuterier och verkstadsföretag med specialistkunskap inom områdena metallurgi, materiallära och värmebehandling för att stärka deras konkurrenskraft.

Inkluderingsmetoden är ett arbetssätt för fortsatt processundersökning hos små och medelstora gjuterier och verkstadsföretag. Det är ett sätt att förhålla sig till utmaningar, lösningar och det som sker däremellan för att öka både lönsamhet och innovationshöjd hos industriföretag. Inkluderingen av fler perspektiv och viljan att rådfråga en mångfald av kompetenser, vilket utgör kärnan av metoden, har varit Bergsskolans och dess studenters viktigaste värdeerbjudande till industrin sedan 1800-talet.

Ladda ner rapporten här

BERGSSKOLAN KOMPETENSUTVECKLING

Bergsskolan, Bergsskolegatan 1, 682 24 Filipstad

För mer information och eventuella frågor besök:

www.bergsskolan.se/foretag-naringsliv/projekt/

www.bergsskolan.se