Horizon 2020

Horizon 2020 är Europas nya ramprogram för forskning och innovation för perioden
2014-2020. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Den totala budgeten är cirka 80 miljarder euro.

Kommissionen behöver experter som är beredda att assistera med utvärdering och uppföljning av projekt  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/experts

Programmet har tre huvudområden, eller pelare: 


Utlysningar publiceras i Work Programs (för närvarande 19 stycken) som  huvudsakligen är tvååriga. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections 

Bästa sättet att hitta en relevant utlysning är att gå till databasen:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/     
och leta under funding opportunities.

Ersättningsnivåer har förenklats inom Horizon 2020 och täcker i de flesta fall 100 procent av direkta kostnader + 25 procent overhead (men 70 procent av direkta kostnader för företag i innovationsprojekt). 

Mer information och kontaktpersoner

Vinnova – Nationella kontaktpersoner för Horizon 2020

De nationella kontaktpersonerna kan hjälpa dig som har ytterligare frågor kring Horizon 2020. Kontaktuppgifter till dessa personer och deras ansvarsområden hittar du via Vinnovas webbplats:  https://www.vinnova.se/m/horisont-2020/kontaktlista/

Energimyndigheten

Energimyndigheten har en stående utlysning om planeringsbidrag för framtagning av ansökan till Horizon 2020. Mer information om detta finns på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/internationella-insatser/eu-program-for-energi/planeringsbidrag/

SIP- Metalliska Material

Rachel Pettersson, Jernkontoret,
rachel.pettersson@jernkontoret.se