SWEbeams levererar slutrapport

Projektet SWEbeams genomfördes under perioden september 2017 till augusti 2018 och har nu levererat sin slutrapport.

Rapporten är en redovisning av projektets resultat till finansiärerna. SWEbeams har samlat aktörer inom akademi, forskningsinstitut och näringsliv med ett uttalat eller potentiellt intresse för forskningsanläggningarna ESS, MAX IV och deras forsknings- och innovationsarena. Målet har varit att ge förslag på hur kontinuerlig samverkan och dialog mellan aktörerna kan ske samt hur den svenska potentialen i anläggningarna kan stimuleras och realiseras.

Resultatet utgörs av 37 rekommendationer och åtgärdsförslag på hur regeringens avsikter i den nationella strategin för ESS kan omsättas i konkret handling. Åtgärdsförslagen ges längs fem olika handlingsriktningar: Upprätta och genomför en nationell implementeringsplan för ESS och MAX IV, stimulera användning och excellens, stärk samverkan, attrahera internationella talanger och näringsliv, och utveckla forsknings- och innovationsarenan.

Under hösten kommer arbetet att presenteras och diskuteras vid några olika tillfällen bland annat vid MAX IV:s användardagar i september och Vetenskapsrådets ESS-workshop i Lund i oktober.

Läs och ladda ner slutrapporten här

 

swebeam slutrapport