Integrerad bearbetningsmodellering (INBEAM)

INBEAM

Syfte och mål

Förstudien har tagit avsedda steg mot den långsiktiga visionen att svenska tillverkare av metalliska material skall kunna använda en kombination av modeller för att simulera och därmed också förbättra de egna bearbetningsprocesserna.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har nått de avsedda resultaten i form av

  • en slutrapport med omvärldsanalysen, identifiering av kunskapsluckor och behov inom modellering av bearbetningsprocesser.
  • en gemensam vision för hur bearbetningsmodellering skall utvecklas.
  • en detaljerad färdplan som beskriver konkreta insatser som krävs.

Bedömning om förväntade effekter från ansökan står fast, nämligen att konceptet Integrerad Bearbetningsmodellering kommer att öka materialutvecklingstakten (Agendasteg 3) genom att bidra till flera resultatmål inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material.

Upplägg och genomförande

Förstudien har följt den ursprungliga planen och hållit tre välbesökta workshops med fokus på modelleringsverktyg, industriella behov och internationell state-of-the-art. Resultaten från dessa har sammanförts med individuella input från alla projektparter i slutrapporten. Flaskhalsar inom material och processmodellering som kommer att kräva speciella insatser har identifierats och en ansökan om ett fullskaleprojekt för att adressera dessa har formulerats.

Koordinator Jernkontoret

Projektets löptid augusti 2017 - mars 2018