Varsel på Arvika Gjuteri

Arvika Gjuteri varslar 25 anställda om uppsägning. Varslet beror på en försämrad orderingång.

Företagets kunder finns till stor del i den tunga fordonsindustrin.

– Det har varit en kraftigt minskad orderingång och vi ser inte att prognosen för 2020 ser bättre ut, säger vd Robert Ahlgren till SVT Nyheter.

Läs hela artikeln hos Metal-Supply