Världens stålindustri i siffror

Nu har den internationella branschorganisationen World steel association, WSA, publicerat sin upplaga för 2021 över världens stål - World steel in figures.

Publikationen syftar till att ge en omfattande översikt över stålindustrins aktiviteter - allt från rå stålproduktion till tydlig stålanvändning, från indikationer på globala stålflöden till järnmalmsproduktion och handel.

- Vi har många gånger sagt att stålindustrin är kärnan i den globala ekonomin och lika mycket kärnan i vårt hållbara moderna samhälle, säger Edwin Basson som är generaldirektör för WSA.

Läs hela artikeln hos Metal Supply