Dämpad utveckling för stålindustrin

I European Steel Association EUROFER:s senaste ekonomi- och marknadsundersökning, presenteras uppgifter om att efterfrågan på stål kämpade redan innan coronapandemin fick sitt utbrott.

Coronapandemin har bland mycket annat fört med sig att stålkonsumtionen minskat, men i en ny undersökning från EUROFER går det att se att stålefterfrågan hade det kämpigt redan under 2019.

Enligt Axel Eggert, generaldirektör för EUROFER, berodde den dämpade utvecklingen under 2019 bland annat på ineffektiva EU-stålskyddsåtgärder, en nedgång i EU:s tillverkningssektor och en långvarig osäkerhet kring Brexit.

– Dessa faktorer tillsammans ledde till en fortsatt försämring av affärssentimentet och dämpade investeringstillväxten under hela 2019, redan innan pandemin började, säger Axel Eggert.

Läs hela artikeln hos Metal Supply