SSAB tecknar nytt transportavtal

SSAB ger Green Cargo fortsatt förtroende att hantera de viktiga flödena av stålämnen och färdigvaror mellan SSAB:s anläggningar i Luleå, Borlänge och Oxelösund. Det nya avtalet, som träder i kraft 1 januari 2020 och sträcker sig minst 5 år framåt i tiden, omfattar Norra Stålpendeln mellan Luleå och Borlänge, Södra Stålpendeln mellan Borlänge och Oxelösund samt växlingstjänsterna inne på SSAB:s produktionsanläggningar i Borlänge och Oxelösund. Volymerna uppgår till cirka 3 miljoner ton per år.

Upphandlingsprocessen har pågått i cirka ett och ett halvt år med fokus på att tillsammans utveckla det befintliga systemet till att bli mer tillförlitligt och kostnadseffektivt och samtidigt öka flexibiliteten för att möta SSAB:s framtida och mer snabbrörliga behovsbild.

Green Cargo SSAB tåg

Foto: Green Cargo

– Stålpendlarna är enormt viktiga och integrerade i vårt produktionsflöde. De binder ihop våra stålverk och valsverk, vilket är en absolut förutsättning för att verksamheten ska fungera. Vår framtida produktionsapparat kommer framöver också att vara än mer flexibel och transportbehoven mellan och ut från anläggningarna kommer att variera över tid i större utsträckning än tidigare, både på kort och på lång sikt, säger Rickard Backlund, Senior Manager Logistics på SSAB.

En av nycklarna till att uppnå ett effektivare och tillförlitligare system är de 16 nya Transmontana-loken som Green Cargo investerar i. Tack vare lokens ökade dragkraft kan samma mängd stålämnen nu transporteras med 200 färre tåg per år jämfört med nuvarande system, vilket höjer kostnadseffektiviteten avsevärt samtidigt som den idag så hårt belastade infrastrukturen nyttjas mer effektivt.

– Vi är mycket glada och stolta över vårt fortsatta samarbete med SSAB. Det visar att vi har de resurser som krävs för att möta stålbranschens transportbehov, både vad gäller kapacitet och miljö. Vi har lyckats att designa ett transportsystem som levererar enligt SSAB:s högt ställda krav och förväntningar, säger Richard Kirchner, Marknadsdirektör på Green Cargo.