HYBRIT lyftes fram vid FN:s klimattoppmöte

SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom HYBRIT-initiativet, blev medlemmar i Leadership Group for Industry Transition, ett initiativ som lanserades vid FN: s klimattoppmöte i New York av Sveriges statsminister Stefan Löfven. På möte lyftes även HYBRIT initiativet fram som ett av de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att hantera klimatförändringarna. Syftet med Leadership Group är att påskynda övergången till att minska koldioxidutsläppen även i linje med målen i Parisavtalet.

FN:s generalsekreterare António Guterres hade bjudit in världen till ett klimatmöte den 23 september, för att presentera konkreta realistiska planer på att minska växthusgaser för att nå nollnetto utsläpp 2050. Sverige tillsammans med Indien fick förtroendet att visa på vikten av att industrin blir mer hållbar och fossilfri.

Under toppmötet, lanserade Sveriges och Indiens regeringar, ”Leadership Group for Industry Transision”. HYBRIT:s ägare kommer att vara några av de utvalda i ledningsgruppen. Samtidigt lyftes HYBRIT upp som ett av fyra exempel i världen som anses vara de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att tackla klimatförändringarna.

Ledningsgruppen kommer att arbeta för att påskynda övergången inom flera industrisektorer så att fler väljer en mer klimatvänlig väg i linje med Parisavtalets mål, samtidigt som de ska sträva efter att nå nettonoll koldioxidutsläpp vid 2050. Genom att stödja regeringars och industriers omvandling för att minska koldioxidutsläpp från industrin, samt att etablera en arena för innovation genom offentligt och privat samarbete, kommer Leadership Group att kunna ge riktlinjer för ett framgångsrikt och förbättrat genomförande av Parisavtalet. Samtidigt följer man principerna och bestämmelserna i FN: s ramkonvention om klimatförändring (UNFCCC) och Paris Avtal inklusive eget kapital och CBDR-RC.

– Stålindustrin ses som en av de sektorer som är svåra att förändra, men vi är övertygade om att det går att minska utsläppen även här. Det är därför vi tog initiativet till att skapa HYBRIT. Fossilfritt stål har en enorm potential och kan hjälpa många kundsegment att bli fossilfria. Vi tror att förändringen är positiv både för klimatet och för vår industris konkurrenskraft, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

– HYBRIT är ett av de mest ambitiösa industriella övergångsprojekten som finns globalt idag. Alla tre företagen har åtagit sig att vara fossilfria redan år 2045. Vi har alla konkreta tidsplaner för att nå det målet och har genom HYBRIT startat byggandet och gjort investeringar för att påbörja den övergången. För oss på LKAB, Europas största järnmalmsproducent är HYBRIT en viktig del för att skapa en klimatneutral värdekedja från stenen i berget till det varma stålet, och vi gör detta med stöd från den svenska regeringen och tillsammans med akademin, säger Jan Moström, vd och koncernchef, LKAB.

– Med HYBRIT och Leadership Group tar vi chansen att vara en del av övergången och arbeta med lösningar för vår tids viktigaste utmaning. Tillsammans vill vi inspirera andra att samarbeta över organisatoriska gränser, eftersom verkliga förändringar och nya affärsmöjligheter kräver en fossilfri värdekedja, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

Leadership Group fokuserar främst på industrier som är svåra ställa om (står för över 30 procent av de globala utsläppen); och på att tillhandahålla ett specifikt verktyg kring politiska ramar, mekanismer och färdplaner som en modell för hur regeringar och industrin kan arbeta tillsammans mot övergången och förstå att det kommer att se annorlunda ur i varje sektor och land.