SSAB bekräftar diskussioner med Tata Steel

SSAB bekräftar att man för diskussioner med Tata Steel Group gällande ett möjligt förvärv av Tata Steel Europas stålverk i IJmuiden inklusive ett antal relaterade distributions- och bearbetningsanläggningar.

SSAB har deltagit i flera olika diskussioner beträffande konsolidering av europeisk stålindustri. Diskussionerna med Tata pågår, men inga beslut är fattade.

Enligt bolaget är det inte säkert att en transaktion verkligen kan komma att genomföras, eller hur villkoren för en potentiell transaktion skulle se ut.