SKF ny samarbetspartner i vätgas-satsningen CH2ESS

SKF blir ny samarbetspartner i Luleå tekniska universitetets vätgasinitiativ CH2ESS. SKF kommer i CH2ESS att delta i och finansiera forskning inom vätgasanvändning i industriprocesser och energisystem, med syftet att påskynda omställningen av fossilfri tillverkning av lagerstål.

Samarbetsparter i CH2ESS är i dagsläget: SKF, LKAB, SSAB, Vattenfall, Hybrit, H2 Green Steel, Skellefteå Kraft, NTNU Energi Team Hydrogen vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) och Piteå kommun.

Luleå tekniska universitetet gör genom CH2ESS (Center for Hydrogen Energy Systems Sweden) en omfattande forsknings- och utbildningssatsning i nära samarbete med ledande basindustrier och energiproducenter. Fokus är vätgas i industriella processer och energisystem. Universitetets avancerade pilotanläggning för drivmedelssyntes, LTU Green Fuels, utgör en stödjande infrastruktur för storskaliga experiment med vätgas.

Gemensamt för aktörerna inom CH2ESS är ett intresse för de viktiga forsknings-, innovations- och industrialiseringssatsningar inom vätgasområdet som genomförs i norra Sverige. Utgångspunkten i CH2ESS är verkliga behov och viktiga utmaningar kopplade till dessa vätgassatsningar.

Forskningsområden som SKF satsar på inom CH2ESS omfattar vätgasförsprödning i lager, keramiska hybridlager, och utveckling och kommersialisering av fossilfritt stål optimerat för lagertillämpningar. SKF:s kompetens kommer att bli ett viktigt bidrag till samarbetet inom CH2ESS.