HYBRIT köper norsk elektrolysanläggning

Framtidens fossilfria stål kommer att tillverkas med vätgas. Hybrit Development, ett samägt bolag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall, har därför valt att köpa en elektrolysanläggning för framställning av vätgas från Nel Hydrogen. Anläggningen ska levereras till pilotanläggningen som just nu byggs i Luleå.

I juni 2018 startades byggandet av en unik pilotanläggning i Luleå i norra Sverige. Den alkaliska elektrolysanläggningen på 4,5 megawatt från Nel Hydrogen kommer att vara en viktig komponent i denna pilot. Pilotanläggningen för fossilfri stålproduktion kommer att användas från 2021 till 2024, därefter går projektet över i en demonstrationsfas. Målet är att ha en fossilfri industriprocess på plats 2035.

elektrolytanläggning NEL

– Vi tror att HYBRIT kan spela en viktig roll för att nå en fossilfri framtid. Ordern är ett viktigt steg i vårt mål att utveckla en fossilfri järn- och stålproduktion. Elektrolysanläggningen kommer att ingå i den pilotanläggning som vi just nu bygger i Luleå. För att vi ska kunna nå våra mål behöver vi en högkvalitativ och pålitlig vätgasanläggning och därför har vi valt Nel, säger Martin Pei, ordförande i Hybrit Development och vice verkställande direktör och teknisk direktör SSAB.

I dagens malmbaserade ståltillverkningsprocess konverteras järnmalmspellets till metalliskt järn genom reduktion i en masugn. Järnoxiden och kolet reagerar sedan och bildar koldioxid-gaser, såväl som metalliskt järn. Järnet bearbetas vidare innan en stålprodukt färdigställs.

HYBRIT-processen är baserad på direkt reduktion av järnmalm med fossilfri energi och vätgas (H2). Vätgas produceras genom elektrolys av vatten och fossilfri el. Vätet reagerar med syre i järnmalm och metalljärn och H2O (vattenånga) bildas.

– Det är glädjande att se hur nya pusselbitar kommer på plats i vårt samarbete. Framställningen av vätgasen har stor betydelse för utvecklingen av denna nya process och därför var detta kontrakt ett värdefullt bidrag i processen framåt, säger Markus Petäjäniemi, tf direktör för Teknik- och Processutveckling på LKAB.