Så kommer ”Industri 4.0” påverka vår stålproduktion

Industri 4.0 står för dörren. Vilka förändringar kommer framtidens smarta anläggningar medföra för svensk stålproduktion? Nu ska Luleå tekniska universitet i ett projekt inom Metalliska material hjälpa SSAB och IF Metall att besvara frågan.

I likhet med annan industriell verksamhet har svensk metallindustri svårt att hitta kompetent arbetskraft, det gäller inte minst rekryteringen av ungdomar och kvinnor. Samtidigt står man inför teknikskiftet till ”Industri 4.0” – även kallat ”Smart industri”. Introduktionen av olika internetbaserade systemlösningar som länkar samman alla maskiner kommer ställa nya krav på arbetet, med stora förändringar av arbetsprocesserna.

I augusti inleder Luleå tekniska universitet projektet ”Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0” inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska matetrial. Det finansieras av Vinnova, SSAB och IF Metall, med totalt fem miljoner kronor. Under tre år ska LTU titta på hur svensk metallindustri kan förbereda sig inför den fjärde industriella revolutionen. Forskningen fokuserar på tre grupper: processoperatörer, underhållspersonal och entreprenörer.

Läs hela artikeln hos Ny Teknik

Läs mer om projektet ARB4.0