Klar minskning av världens stålproduktion

Världens produktion av råstål för de 64 länder som rapporterade till World Steel Association var under mars månad 2020 147,1 miljoner ton. Det är en minskning med 6,0 procent jämfört med samma månad 2019. På grund av de pågående svårigheter som COVID-19-pandemin presenterar så är många av denna månads siffror uppskattningar från nationella och regionala rapportörer. Det innebär att siffrorna kan komma revideras i nästa månads produktionsuppdatering.

Världens råstålproduktion uppgick till 443,0 miljoner ton under de första tre månaderna av 2020. Det är en minskning med 1,4 procent jämfört med samma period 2019. Asien producerade 315,2 miljoner ton råstål under det första kvartalet 2020, en minskning med 0,3 procent. EU producerade 38,3 miljoner ton, en minskning med 10,0 procent. Nordamerikas råstålproduktion låg på 29,5 miljoner ton, en minskning med 4,0 procent.

Kina producerade 79,0 miljoner ton råstål i mars månad 2020, en minskning med 1,7 procent jämfört med mars 2019. Indien uppskattar en produktion på 8,7 miljoner ton i mars 2020, en minskning med 13,9 procent. Japan uppskattar 8,2 miljoner ton, en minskning med 9,7 procent. Sydkorea producerade 5,8 miljoner ton, en minskning med 7,9 procent.

I EU uppskattar Tyskland en råstålsproduktion på 2,9 miljoner ton, en minskning med 20,9 procent. Italien producerade 1,4 miljoner ton råstål, en minskning med 40,2 procent Frankrike uppskattar 1,2 miljoner tons råstålsproduktion i mars, en minskning med 13,2 procent. Spanien producerade 1,2 miljoner ton råstål, en minskning med 14,6 procent.

USA producerade 7,2 miljoner ton råstål i mars 2020, en minskning med 6,0 procent.

Ryssland uppskattar en produktion på 5,9 miljoner ton, en minskning med 4,4 procent. Ukraina producerade 1,8 miljoner ton råstål, en minskning med 10,3 procent jämfört med samma månad året innan.

Brasilien producerade 2,6 miljoner ton, en minskning med 8,2 procent.