Gasanläggning i Höganäs är tekniskt färdigställd

Cortus anläggning i Höganäs är tekniskt färdigställd. Höganäs-anläggningen är den första kommersiella WoodRoll-anläggning med en effekt på 6 megawatt. Den förnybara syngas som ska produceras baserad på biomassa ska användas i metallpulvertillverkning vid Höganäs AB.

Utöver det tekniska färdigställandet är också tredjepartsintyg och instruktionsmanualer klara samt all utcheckning av komponenter är avslutad och styrsystemet är fullt implementerat och kvalitetssäkrat. Eldning och varmtester upp till 1 100°C med naturgas är genomförd och godkännande av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Läs hela artikeln hos Tidningen Bioenergi