Hållbar återindustrialisering: Projektering av forsknings- och demoanläggning för hållbar tillverkning genom pressgjutning (SUSCAST)

Det enskilda projektet SUSCAST ska i detalj beskriva hur en etablering av en forsknings- och demoanläggning för att göra Sverige världsledande inom hållbar och flexibel tillverkning av metallkomponenter genom pressgjutning ska gå till.

En drivkraft, förutom hållbarhet, är stärkt konkurrenskraft genom ökad flexibilitet, vilket gör att produktförändringar och varianter kan implementeras snabbare och mer kostnadseffektivt i produktionen.  Detta bland annat genom användning av modulära gjutverktyg (insatser) där 3D-printing har blivit en intressant teknik för komplexa geometrier och optimerad alternativt ökad livslängd.

Under 2023 tas ett detaljerat underlag fram för beslut om etablering av en forsknings- och demoanläggning för hållbar tillverkning genom pressgjutning. Detta inkluderar en kravspecifikation för anläggningen, investeringsbudget, lokalisering, tidplan, organisation samt affärsplan. Kompletterande befintliga resurser, såväl nationellt som internationellt, skall kartläggas och samarbetsformer med dessa beskrivas.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet skall bli ett avsevärt minskat koldioxidavtryck från framtida produkter. Vidare skall funktionsintegrering i den gjutna komponentens design nyttjas för att minska antalet material i komplexa produkter samt för att underlätta demontering och därmed effektivisera återanvändning och återvinning av komponenter och material i rena materialströmmar utan blandning eller kontaminering och därmed förlorat materialvärde.

SUSCAST ska utarbeta en detaljerad verksamhetsmodell och handlingsplan för etablering av en nationell forsknings- och demoanläggning för hållbar tillverkning genom pressgjutning, med beräknad start under fjärde kvartalet 2025 eller senast första kvartalet 2026. Detta inkluderar också rekrytering av en kritisk massa av kompletterande industriintressenter till satsningen i ett tidigt skede.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Koordinering

AP2: Konsortiebyggande

AP3: Framtagning av aktivitetsplan för forsknings- och demoanläggningen

AP4: Finansiering och integrering med parallella aktiviteter

 

Koordinator: RISE

Projektets löptid: 2023