Innovativ ytavsyning med multispektral teknik och artificiell intelligens (INSPECT)

Med Industri 4.0 har begreppet Zero-Defect Manufacturing (ZDM) blivit ett fokusområde för process- och tillverkningsindustrin. Där målet är att förbättra processeffektiviteten och produktkvaliteten genom att minimera, eliminera eller kompensera defekter och processfel. En metod som starkt kan bidra till ZDM-målet är AI-teknologi kombinerat med visionteknik och avancerade bildbehandlingsalgoritmer.

Förväntade effekter och resultat

I genomförbarhetsstudien kommer INSPECT att utvärdera en unik multispektral bildbehandlingsteknik tillsammans med AI-teknologin från ett industriperspektiv. Från industrin finns ett stort behov av en automatiserad teknik för både ytfelsdetektion och orsakssamband on-line i produktionen. INSPECT möter denna efterfråga genom att leverera en detaljerad utvärdering, plan och utformning av ett avancerat vision-system med AI-modeller för detektering och klassificering av ytdefekter i en utmanande produktionsmiljö. Ytdefekterna kan vara sprickor, gropar skrapmärken och glödskal mm. Defekterna kan ha uppkommit i tidigare processteg eller i direkt anslutning till mätaren. Visionsystemet har målet att klassificera defekterna som nya eller gamla. Då detta kan ge en snabb uppfattning var i produktionen som det finns ett problem.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Definition

AP2: Test

AP3: Utvärdering

AP4: Rapport/möte

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2021 - 2022