Ökad användning av återvunnet aluminium i gjuteriprocesser (InReAl)

Elektrifiering inom transportbranschen är viktigt för att möta klimatförändringarna. För att få effektiva fordon med lång räckvidd är det viktigt att minska vikten. Ett sätt att göra detta är att använda aluminiumkomponenter på grund av dess låg densitet. Projektet InReAl ska studera möjligheterna att öka toleransen mot oönskade halter av legeringselement i aluminium för att kunna gå från primäraluminium till mer miljövänligt återvunnet aluminium.

InReAl fokuserar på delar som traditionellt gjuts i primäraluminium av fordonsindustrin. Dessa delar är tillverkade av primäraluminium eftersom egenskaperna hos återvunnen metall inte anses vara tillräckligt bra på grund av föroreningar och skadliga intermetaller.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska öka kunskapen om legeringselements inverkan på sekundära legeringars mekaniska egenskaper och korrosionsbeständighet i syfte att nå tillräckligt bra egenskaper. Mindre strikta krav på legeringsinnehåll kommer att möjliggöra en bredare användning av återvunnen aluminium inom fordonsindustrin, samt enklare och billigare cirkulära hantering av aluminiumkomponenter.

Ökande toleranser för ingående element, jämfört med primära aluminiumlegeringar, som är tillgängliga i kommersiellt tillgänglig återvunnet aluminium från konsumentskrot med ett minimum av låglegerat aluminium såsom profiler och smideslegeringar kommer göra det återvunna aluminiumet till ett långsiktigt alternativ till primäraluminium.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Project management

AP2: High pressure die casting alloy

AP3: Permanent mould casting alloy

AP4: Life cycle analysis

AP5: Dissemination

 

Koordinator: RISE

Projektets löptid: 2022 - 2024