Gjutmagistern

Ett magisterprogram online inom Produktutveckling med specialisering inom material och tillverkning, 60 hp

Var med och utveckla framtidens gjuteriindustri!

Gjutmagistern

Produkter tenderar att bli mer och mer komplexa med högre krav på prestanda, energiförbrukning, miljöpåverkan och låg kostnad. Gjutning är den mest använda metoden för tillverkning av metallkomponenter och ger en enorm frihet när det gäller att utveckla innovativa, kunskapsintensiva och hållbara lösningar för ökad industriell konkurrenskraft.

Gjutmagistern är finansierad av KK-stiftelsen och utvecklad i samarbete mellan Tekniska högskolan i Jönköping, RISE SWECAST, Gjuteriföreningen och gjuteriindustrin. Det som är utmärkande för utbildningen är den starka kopplingen till gjuteriindustrin och yrkespraktiken. Från industrin bidrar experter med föreläsningar, intervjuer, studiebesök och projekt och examensarbeten.

Programmet ges på engelska och undervisningen sker mestadels online genom videoföreläsningar, diskussionsforum och e-möten. Kursträffar erbjuds för laborationer, vanligtvis en gång per kurs, men är inte obligatoriska. Studierna ges på halvfart vilket gör det möjligt att kombinera studier med din yrkespraktik.

Programmet är tvärvetenskapligt och innehåller t ex:

  • Stelning av gjutna metaller, gjutprocesser, värmebehandling, gjutfels- och haverianalys
  • Förhållandet mellan formfyllnad, stelning, defektbildning och gjutgodsets prestanda
  • Simulering av gjutning för att kunna optimera de gjutna komponenterna

 

I mån av plats kan kurserna i programmet även läsas som fristående kurs. För mer information om hur du söker kurser se: https://ju.se/gjutmagister  

Mer information om programmet hittar du på: https://ju.se/mam

 

Videos:

-          Introduktion till programmet: https://vimeopro.com/foundrymasters/online-studies

-          Så kan föreläsningarna se ut: https://vimeo.com/140283199

-          Presentation av kurser i programmet: https://vimeopro.com/foundrymasters/courses-in-master-programme-in-development

-          Så här säger industrin: https://vimeopro.com/foundrymasters/partnerforetag-om-gjuterimagistern


För mer information, välkommen att kontakta:

Programledare: Nils-Eric Andersson; nils-eric.andersson@ju.se