Liten ökning av globala stålproduktionen 2019

Den globala råstålsproduktionen hamnade på 1 869,9 miljoner ton under 2019. Det är en ökning med 3,4 procent jämfört med 2018. Råstålsproduktionen minskade i alla regioner under 2019, utom i Asien och Mellanöstern. Det visar siffror från World Steel.

Asien producerade 1 341,6 miljoner ton råstål 2019, vilket är en ökning med 5,7 procent jämfört med 2018. Kinas råstålsproduktion 2019 nådde 996,3 miljoner ton, en ökning med 8,3 procent. Kinas andel av den globala råstålsproduktionen ökade från 50,9 procent 2018 till 53,3 procent 2019.

Indiens råstålproduktion för 2019 var 111,2 miljoner ton, en ökning med 1,8 procent jämfört med året innan. Japan producerade 99,3 miljoner ton under 2019, en minskning med 4,8 procent. Sydkorea producerade 71,4 miljoner ton råstål, en minskning med 1,4 procent.

EU producerade 159,4 miljoner ton råstål under 2019. Det är en minskning med 4,9 procent jämfört med 2018. Tyskland producerade 39,7 miljoner ton, en minskning med 6,5 procent. Italien producerade 23,2 miljoner ton, ned 5,2 procent. Frankrike producerade 14,5 miljoner ton råstål, en minskning med 6,1 procent och Spanien producerade 13,6 miljoner ton, en nedgång med 5,2 procent jämfört med 2018.

Produktionen av råstål i Nordamerika låg på 120,0 miljoner ton under 2019, 0,8 procent lägre än 2018. USA producerade 87,9 miljoner ton, en ökning med 1,5 procent.

OSS producerade 100,4 miljoner ton, en minskning med 0,5 procent. Ryssland producerade 71,6 miljoner ton under 2019, en minskning med 0,7 procent. Ukraina producerade 20,8 miljoner ton, en minskning med 1,2 procent jämfört med 2018.

Mellanöstern producerade 45,3 miljoner ton råstål under 2019, en ökning med 19,2 procent jämfört med 2018.

Den årliga produktionen av råstål i Sydamerika uppgick till 41,2 miljoner ton under 2019, vilket är en minskning med 8,4 procent jämfört med 2018. Brasilien producerade 32,2 miljoner ton, en minskning med 9,0 procent.

Afrika producerade 17,0 miljoner ton under 2019, en minskning med 2,3 procent. Oceanien producerade 6,1 miljoner ton, en minskning med 2,9 procent jämfört med 2018.