Programkonferens 2024

Den 13-14 mars 2024 är det återigen dags för Metalliska materials uppskattade Programkonferens! Konferensen kommer även i år att hållas på Skogshem & Wijk på Lidingö.

Den första konferensdagen har som vanligt ett späckat program, med spännande och intressanta talare på scen som tar upp viktiga och aktuella ämnen. Konferensens andra dag består som brukligt av presentationer från Metalliska materials alla projekt. Det fullständiga programmet kommer att släppas under vintern.

På Programkonferensen så samlas företrädare för näringsliv, akademi och myndigheter för att diskutera området metalliska material och det strategiska innovationsprogrammet. Missa inte Sveriges främsta samlingsplats för metallforskning!

Gör anmälan här

Programmet för konferensens första dag är enligt nedan:

13.00 Välkommen & intro

13.05 Om programmet - Aktuellt från programkontoret. 
Programkontoret

13.20 Framtida forskningsbehov – Hur ser metallindustrins forskningsbehov ut framåt? Hur ser metallforskningens väg framåt ut? Hur planeras Impact Innovation-programmet Metals&Minerals att fungera?
Maria Swartling,
Metals&MineralsGert Nilson, JernkontoretLars-Inge Arwidson, Svenskt AluminiumJessica Elfsberg, Gjuteriföreningen, Charlotte Andersson, Swedish Mining Innovation

13.45 Innovationsförmåga - Hur ser svensk metallindustrins innovationsförmåga ut och hur kan metallindustrin ta sig mot önskat läge? 
Ingrid Kihlander, RISE och Kristian Skånberg, Jernkontoret

14.10 Kaffe

14.35 Klimatredovisning för produkter – Vad innebär klimatredovisning? Hur långt har standardiseringen kommit? Digitala produktpass.
Karin Östman, Jernkontoret och Helén Axelsson, Jernkontoret, Tania Irebo Schwartz, Swerim, Åsa Lidén, Hedin Mobility Group

15.05 AI - Hur används AI inom svensk metallindustri idag? Var står tekniken?
Gunnar Mathiason,
Högskolan i SkövdeFredrik Axelsson, Alleima

15.45 Kaffe

16.10 Materialutmaningar i Försvaret - Anna Vahlberg, FMV

16.35 Satsningar i norr - Det pratas mycket om satsningarna i norr, men hur ser det egentligen ut? Regeringens samordnare ger en lägesbild.
Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer/Regeringskansliet

Efter programmets slut är det dags för mingel samt middag.

 

Programkonferensens första dag kommer att direktsändas digitalt.

 

Konferensens andra dag viks helt och hållet till presentationer av pågående projekt samt projekt som avslutats sedan förra årets konferens.

Presentationerna är uppdelade i sju sessioner:

Material (08.30-11.50)
Produkt - applikation (08.30-12.10)
Kompetensförsörjning (08.30-11.55)
Gjuteriteknik (10.40-12.10)
Processmetallurgi - gjutning - återvinning (13.00-14.40)
AM/PM (13.00-14.40)
Värmning - bearbetning (13.00-14.30)

Ladda ner hela dagsprogrammet för dag 2 här

 

Nu är det hög tid att anmäla sig för att säkra en plats på konferensen!

Eventinformation