Hitta mönster i nya dataflöden (DataFlow)

Projektet ska visa hur metallindustrin kan använda den senaste tekniken och dataanalys-metoder för att omvandla sina dataflöden till informationsflöden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska ge innovationsområdets företag konkreta exempel på hur ett datadrivet arbetssätt kan utveckla deras verksamhet, samt underlätta för Sveriges datakompetens att inleda samarbeten med industrin genom att visa dem vilka sorters dataflöden företagen genererar.

Planerat upplägg och genomförande

Utifrån exempel på för metallindustrin viktiga dataflöden ges företagen ökad kunskap om hur big-dataflöden kan fusioneras och analyseras för att lära sig av och göra förutsägelser gällande data samt synergistiskt integrera olika typer av data för att hitta okända samband.

Projektets leveranser är: En beskrivning av ett relevant fall utifrån de senaste forskningsrönen inom området, en validerad implementering av metoder och tekniker, en eller flera demonstratorer som visar hur metallindustrin kan dra nytta av ovanstående samt tre vetenskapliga publikationer.

Projektet kommer genomföras i 5 arbetspaket:

  • AP1: Uppbyggnad av industriellt case
  • AP2: Metod och teknikinventering
  • AP3: Demonstratormiljö
  • AP4: Implementering
  • AP5: Utvärdering

Koordinator Jernkontoret
Projektledare Gert Nilsson
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kr
Projektets löptid 2017 - 2018