Volvo CE först i världen att leverera anläggningsmaskin i fossilfritt stål

Volvo Construction Equipment blir först i världen med att leverera en anläggningsmaskin tillverkad med SSAB:s fossilfria stål. Det visar hur snabbt innovation kan införlivas i konkreta lösningar när företag i hela värdekedjan samarbetar för att åstadkomma förändringar.

Den ramstyrda dumpern A30G som är byggd med fossilfritt stål överlämnades av Volvo CE till NCC, den 1 juni 2022.

Överlämningen skedde bara nio månader efter att Volvo presenterat världens första konceptfordon med fossilfritt stål och är ett nästa steg för att testa implementeringen av stålet i ordinarie produktion. Det sker också bara tio månader efter att SSAB visat upp det första stålet som tillverkats med vätgas i stället för med koks.

– Det här är ett konkret bevis för att den gröna omställningen sker här och nu. Det visar i praktiken att det är möjligt att bygga partnerskap och skapa fossilfria värdekedjor som minskar utsläppen. Jag är glad och stolt att samarbeta med Volvokoncernen och NCC som föregångare i att minska klimatpåverkan i värdekedjan. Tillsammans kan vi inspirera andra, stärka konkurrenskraften hos de hållbara lösningarna och bidra till att målen i Parisavtalet kan uppfyllas, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB.

Sommaren 2021 producerade SSAB världens första stål tillverkat av järnsvamp reducerat med vätgas i pilotskala. SSAB planerar att erbjuda fossilfritt stål i industriell skala till marknaden redan under 2026 och har som mål att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten omkring 2030, 15 år före tidigare plan.