Svenskt Aluminium fördjupar samarbete med Jönköping University

Svenskt Aluminium utvecklar samarbetet med Jönköping University till att bli aluminiumindustrins nationella FoU-universitet inom materialkunskap.

Den gemensamma tanken är att JU ska ge aluminiumindustrin kunskap och lösningar både inom forskning och forskarutbildning men även vara industrins naturliga kontakt för kortare, snabba uppdrag och frågor.

Det förutsätter naturligtvis också aktiv stöttning från industrin genom att företagen visar universitetsledningen vikten av samarbete, att våga lägga ut delar av utvecklingen externt, att välkomna studiebesök och att lägga ut examensarbeten med mera.

Jönköping University har sedan länge ett brett och djupt kunnande inom materialteknik. Vid universitetet finns avancerad utrustning och hög kompetens för materialanalyser, provning och utveckling av processer och material. Idag har JU över 40 forskare vid avdelningen för material och tillverkning. JU forskar och utbildar även inom produktdesign, ett strategiskt område för aluminiumindustrin.

Tyngdpunkten i den svenska aluminiumindustrin ligger i Småland med omnejd. JU ligger därför så att säga ”mitt i smeten”.

Sedan tidigare samarbetar Svenskt Aluminium med bland annat Swerim Luleå inom processer och Halmstad Högskola inom ytor. Svenskt Aluminium har också projektsamarbete med KTH och Linköping universitet.