Sanktioner hävs mot Kubal

Sanktionerna mot aluminiumsmältverket Kubal i Sundsvall hävs nu.

Statens energimyndighet har tidigare beslutat att stänga av Kubals tillträdesrätt till bolagets verksamhetsutövardepå-konto knutet till utsläppsrätter i unionsregistret och att innehålla visst stöd som bolaget beviljats.

Läs hela artikeln hos Metal-Supply