Ovakos stålproduktion koldioxidneutral från 2022

Ovako fortsätter på vägen mot en hållbar stålproduktion. En viktig del i arbetet är att använda ny teknik för att värma stål med fossilfri vätgas. Företaget tar nu nästa steg genom att satsa på koldioxidneutral stålproduktion, med start 1 januari 2022.

– Vi vill ligga i framkant i övergången till ett hållbart samhälle utan koldioxidutsläpp, därför satsar vi nu på 100 procent koldioxidneutral stålproduktion från årsskiftet. Ovakos klimatinitiativ har hittills bidragit till att minska vårt koldioxidavtryck med 55 procent sedan 2015. Genom vätgassatsningen kommer vi ytterligare kunna driva utvecklingen framåt och samtidigt stötta våra kunder i deras resa att göra sina produkter mer klimatsmarta, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Ovako har minskat sina koldioxidutsläpp genom att helt använda fossilfri el, effektivisera processer, och investera i övergång till fossilfria bränslen vid värmebehandling. Nu bygger man vidare på sitt vätgasförsök och förbereder för att under 2022 ställa om anläggningen i Hofors till att värma stål inför valsning med fossilfri vätgas. Initiativet har fått stöd av Energimyndigheten samt flera industripartners. 

Ovakos mål är ett koldioxidfritt stål. Företaget kommer från och med årsskiftet att balansera de återstående koldioxidutsläppen i produktionen genom klimatkompensering till dess att målet är uppfyllt. Kompenseringen kommer gradvis att minska i takt med att företaget fortsätter att investera i ny teknik och förbättra sina processer.