Höganäs vill öka produktion i Halmstad

Höganäs AB har planer på att öka sin produktionsvolym av järnpulver vid anläggningen i Halmstad. Idag har bolaget tillstånd att tillverka 280 000 ton järnpulver per år. Höganäs vill nu öka produktionen till 400 000 ton om året, skriver Hallands Nyheter.

Det har skett en ökning i efterfrågan på järnpulver under de senaste åren. En mycket stor del av Höganäs produktion av metallpulver går till bilindustrin, som hela tiden hottar nya användningsområden för Höganäs produkt. En utökad produktion är Höganäs sätt att möta den ökade efterfrågan.

Höganäs har dock inga planer på att bygga ut anläggningen i Halmstad.
– Vi bedömer att den ökade produktionsvolymen ska kunna hanteras i våra befintliga lokaler. Produktionsökningen sker successivt genom att vi optimerar arbetssätt och moderniserar maskinparken. När volymen ökar måste vi jobba smartare och effektivare, säger Charlie Wedell, platschef på Höganäs i Halmstad, till Hallands Nyheter.

Produktionsökningen får godkänt så kommer Höganäs att behöva anställa fler personer. Hur många har bolaget inte kommit fram till än.

– Vi är dock säkra på att vi kontinuerligt måste jobba med kompetensutveckling för att ge våra medarbetare rätt förutsättningar att möta framtida utmaningar, säger Charlie Wedell, till Hallands Nyheter.

En utökad produktion kräver att en ny miljöansökan lämnas in. På Höganäs räknar man med att processen med en ny miljöansökan kommer att ta tre till fem år.