SSAB och Fortum utreder tillverkning av järnsvamp i Brahestad

SSAB inleder en studie tillsammans med Fortum av möjligheten att tillverka direktreducerad järnsvamp även i Brahestad.

Studien ska utreda möjligheterna att tillverka fossilfri järnsvamp i industriell skala i Brahestad samt en anläggning för vätgasproduktion. Studien planeras vara genomförd under första kvartalet 2024.

Initiativet är en naturlig fortsättning på det redan pågående, gemensamma forskningsprojektet FFS – Towards Fossil-free Steel, som startade i februari 2021 och stöds av Business Finland.

SSAB:s styrelse fattade i januari 2022 ett inriktningsbeslut om att ställa om det nordiska produktionssystemet till att vara i stort sett koldioxidfritt omkring 2030. Under 2022 har SSAB producerat och levererat 500 ton fossilfritt stål. När SSAB i Oxelösund byggs om kommer man att kunna producera stål utan koldioxidutsläpp, med en flexibel mix av fossilfri järnsvamp och skrot som råvara, med start under fjärde kvartalet 2026.