Film: Stål i den cirkulära ekonomin

Stål är ett 100 % återvinningsbart material som inte förlorar några av sina unika egenskaper när den bearbetas korrekt. Den europeiska stålindustrin arbetar hårt för att säkerställa att det stål som tillverkas kan återanvändas och återvinnas. Industrin säkerställer också att biprodukter från stålproduktion, som till exempel slagg och gaser, används i bästa och mesta möjliga utsträckning.

Denna film från EUROFER tar upp problem som uppstår i den cirkulära ekonomin för stålindustrin. Den visar att stål kan bidra till att minska koldioxidutsläppen och bidra till att minska en produkts livscykelutsläpp. Stålets kännetecken som ett "permanent" material betyder att det lätt kan återanvändas och därefter återvinnas i en konstant slinga. Det visar den till vilken stor del som stålproduktion behåller en stor del av materialet som skapas under stålproduktionen och även kan utnyttja sina biprodukter.