Om Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Metallindustrins långa tradition av att utveckla och producera avancerade material gör att man idag verkar inom hela kedjan från gruvbrytning och smältmetallurgi till metallers bearbetning, formning och egenskaper. 

Metalliska material var bland de första att bli Strategiska innovationsprogram, en satsning som drivs av VINNOVA - Sveriges innovationsmyndighet, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas. Tanken bakom satsningen är att öka innovationsförmågan inom näringsgrenar som är viktiga för Sverige och har potential att bli ännu viktigare, genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. 

Ledning Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials högsta beslutande organ utgörs av Programstyrelsen.

Programstyrelsen formas genom att de organisationer som står bakom programmet tillsätter vardera en representant. Dessa är idag Jernkontoret, Svenska Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium AB och den grupp av organisationer som står bakom den strategiska innovationsagendan InnovAT.

Eftersom Jernkontoret är den juridiska person som ansvarar för programmet gentemot VINNOVA utgörs Programstyrelsens ordförande av Jernkontorets representant. 
De nominerade ledamöterna utser ytterligare ledamöter att ingå i styrelsen. Grundprincipen är att utse två externa ledamöter, varav den ena ska ha erfarenhet från industrin och den andra från akademin/institutssektorn.

Styrelsen adjungerar därutöver till sig en ledamot från VINNOVA.

Styrelsen utser vidare ett Agendaråd, som utgör den gruppering dit styrelsen hänskjuter strategiska frågor för allsidig belysning och beredning inför styrelsebeslut. Agendarådets främsta uppgift är att hålla den strategiska innovationsagendan ”Nationell samling kring metalliska material” uppdaterad och tillse att de insatser som genomförs inom programmet ligger i linje med agendans målsättningar och ambitioner.

Agendarådets sammansättning ska spegla innovationsområdet Metalliska material. Fördelningen ska vara balanserad med avseende på industri, akademi/institut och forskningsfinansiärer liksom på män och kvinnor och ledamöternas samlade kompetens ska omfatta samtliga sju insatsområden som beskrivs i agendan.

Till styrelsen rapporterar därutöver Programchefen, som leder det praktiska arbetet vid Programkontoret. Programchefen är föredragande vid styrelsens möten.

Styrelse

Bo-Erik Pers, Jernkontoret, ordförande

Eva Petursson, SSAB

Annika Borgenstam, KTH

 Anders Ericsson, Seco Tools

Sven-Eric Stenfors, Scania, Gjuteriföreningen

 Lars-Inge Arwidsson, Svenskt Aluminium

Agendaråd

Peter Samuelsson, ordförande


Elisabeth Bergendal


Ulla Boman, Volvo


Torbjörn Carlberg, Mittuniversitetet

Göran Carlsson, Swerea


Hans Frisk, Svenskt Aluminium AB


Björn Haase, Höganäs


Hans Klang, SSAB


Mikael Lundblad, Sandvik


Boel Wadman, Swerea IVF

Patrik Ölund, Ovako


John Ågren, KTH


Anders Gotte, Swerea


Bo Mattson, Fundo Components


Carin Andersson, Lunds Universitet


Jennica Broman, Novigi konsult


Lars-Inge Arwidsson, Svenskt Aluminium


Salem Seiffedine, JTH - Jönköping University


Susanne Norgren, Sandvik Coromant

Ej på bild:
Peter Krajnik, Chalmers

Joachim Larsson, SSAB

Programkontoret Metalliska material

Gert Nilson 
Programchef
gert.nilson@jernkontoret.se


Anna Ponzio
Biträdande programchef
anna.ponzio@jernkontoret.se

Sten Farre
Projektstöd
sten.farre@swerea.se

Hans Frisk
Projektstöd
hans.frisk@svensktaluminium.se


Lanny Kirkhorn
Projektstöd
lanny.kirkhorn@iprod.lth.se

Peter Norman
Projektstöd
peter.norman@svets.se

Robert Vikman
Projektstöd
robert.vikman@jernkontoret.se

Robert Eriksson
Projektstöd
robert.eriksson@jernkontoret.se

Rasmus Östlund
Projektkoordinator
rasmus.ostlund@jernkontoret.se

Tommy Ekholm
Webbredaktör
tommy.ekholm@jernkontoret.se

Om webbplatsen

På www.metalliskamaterial.se publiceras allt som rör programmet och mycket annat inom området metalliska material. Informationen presenteras i ”kort” som du enkelt kan filtrera utifrån dina intressen. Alternativt kan sökfunktionen användas.

 

1. Sökfunktion

Vad letar du efter? Många gånger är det enklast att söka direkt. Hitta snabbt information genom att söka på en person, konferens eller ett projekt. Skriv in sökord som slagg, varmvalsning eller solkraft och läs om alla pågående projekt inom just dessa områden. Söker du t.ex. på ”RFCS” får du fram alla svenska projekt inom Research Fund for Coal and Steel och hittar dessutom information om hur du själv söker medel ur fonden.

_________________________________________________________________________

2. Fem olika flöden

Start
”Start” samlar korten från alla fem flöden. Det ger en bra ögonblicksbild av vad som pågår inom metalliska material ”just nu”.

Kalender
Nästa flöde ”Kalender” presenterar viktiga datum att hålla reda på som utlysningar, stipendier, konferenser, föreläsningar och seminarier.

Nätverk
Nätverksflödet samlar personer, företag, organisationer m.fl. som ingår i nätverket Metalliska material. För att underlätta kontaktsskapande kan du själv skapa en personlig profil.

Forskning
Här presenteras alla pågående projekt inom Metalliska material och Järn- och stålindustrins energianvändning (JoSEn), och dessutom projekt inom RFCS, Centrum för Högpresterande Stål (CHS) m.fl.

Nyheter & fakta
Under Nyheter och fakta hittar du omvärldsbevakning och kan läsa aktuella nyheter och artiklar.

_________________________________________________________________________

3. Filtrera

Genom att använda högerspaltens mer detaljerade filter kan du enkelt få fram alla kort inom just ditt intresseområde. Fäll ut flikarna under ”Område”, ”Ämne” och ”Typ” och hitta aktuella stipendier, konferenser, utlysningar, nyheter och mycket mer.

Genom att kombinera filter kan du med ännu större noggrannhet få fram det du söker. Vill du t.ex. se alla pågående stålprojekt klickar du på ”stål” och ”pågående projekt” så filtreras bara de korten fram. Likadant, om du vill hitta konferenser som fokuserar på nya material väljer du ”Konferenser” och ”Materialutveckling”.

_________________________________________________________________________

4. Bli medlem

Att bli medlem underlättar kontakt med andra medlemmar och ger tillgång till mer information t.ex. rapporter. Under ”Bli medlem” kan du skapa en ny profil genom att klicka på ”skapa konto” och välja användarnamn och lösenord, eller så kan du välja att logga in med Facebook eller LinkedIn så skapas ett konto automatiskt. I kontoinställningarna kan du sen välja säkerhetsnivå d.v.s. hur du vill vara synlig på sidan. Default-värdet är ”Closed”, vilket betyder att din profil inte syns men det går att hitta dig genom fritextsökning.”Members”, innebär att andra medlemmar kan se profilen, och ”Open”, att alla besökare ser profilen som visas längst ner i flödet under ”Nätverk”.