Om Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Metallindustrins långa tradition av att utveckla och producera avancerade material gör att man idag verkar inom hela kedjan från gruvbrytning och smältmetallurgi till metallers bearbetning, formning och egenskaper. 

Metalliska material var bland de första att bli Strategiska innovationsprogram, en satsning som drivs av VINNOVA - Sveriges innovationsmyndighet, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas. Tanken bakom satsningen är att öka innovationsförmågan inom näringsgrenar som är viktiga för Sverige och har potential att bli ännu viktigare, genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. 

Ledning Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials högsta beslutande organ utgörs av Programstyrelsen.

Programstyrelsen formas genom att de organisationer som står bakom programmet tillsätter vardera en representant. Dessa är idag Jernkontoret, Svenska Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium AB och den grupp av organisationer som står bakom den strategiska innovationsagendan InnovAT.

Eftersom Jernkontoret är den juridiska person som ansvarar för programmet gentemot VINNOVA utgörs Programstyrelsens ordförande av Jernkontorets representant. 
De nominerade ledamöterna utser ytterligare ledamöter att ingå i styrelsen. Grundprincipen är att utse två externa ledamöter, varav den ena ska ha erfarenhet från industrin och den andra från akademin/institutssektorn.

Styrelsen adjungerar därutöver till sig en ledamot från VINNOVA.

Styrelsen utser vidare ett Agendaråd, som utgör den gruppering dit styrelsen hänskjuter strategiska frågor för allsidig belysning och beredning inför styrelsebeslut. Agendarådets främsta uppgift är att hålla den strategiska innovationsagendan ”Nationell samling kring metalliska material” uppdaterad och tillse att de insatser som genomförs inom programmet ligger i linje med agendans målsättningar och ambitioner.

Agendarådets sammansättning ska spegla innovationsområdet Metalliska material. Fördelningen ska vara balanserad med avseende på industri, akademi/institut och forskningsfinansiärer liksom på män och kvinnor och ledamöternas samlade kompetens ska omfatta samtliga sju insatsområden som beskrivs i agendan.

Till styrelsen rapporterar därutöver Programchefen, som leder det praktiska arbetet vid Programkontoret. Programchefen är föredragande vid styrelsens möten.

Styrelse

bo-erik pers Bo-Erik Pers, Jernkontoret, ordförande

Eva Petursson, SSAB

Annika Borgenstam, KTH

anders ericsson Anders Ericsson, Seco Tools

Sven-Eric Stenfors, Scania, Gjuteriföreningen

 Lars-Inge Arwidsson, Svenskt Aluminium

Agendaråd

peter samuelssonPeter Samuelsson, ordförande


Elisabeth Bergendal-Stenberg


ulla bomanUlla Boman, Volvo


torbjörn carlbergTorbjörn Carlberg, Mittuniversitetet

göran carlssonGöran Carlsson, Swerea


hans frisk Hans Frisk, Svenskt Aluminium AB


Björn Haase, Höganäs

mikael lundbladMikael Lundblad, Sandvik


Boel Wadman, Swerea IVF

patrik ölundPatrik Ölund, Ovako


John Ågren, KTH


Anders Gotte, Swerea SWECAST


Bo Mattson, Fundo Components


Carin Andersson, Lunds Universitet


Jennica Broman, Novigi konsult


Lars-Inge Arwidsson, Svenskt Aluminium


Salem Seiffedine, JTH - Jönköping University


Susanne Norgren, Sandvik Coromant

Ej på bild:

Marie Louise Falkland, Outokumpu Stainless

Peter Krajnik, Chalmers

Joachim Larsson, SSAB

Programkontoret Metalliska material

Gert Nilson 
Programchef


Anna Ponzio
Biträdande programchef


Sten Farre
Projektstöd

Hans Frisk
Projektstöd

Peter Norman

Projektstöd

Robert Vikman
Projektstöd

Robert Eriksson
Projektstöd

jennica bromanJennica Broman
Projektstöd

 RACHEL PETTERSSONRachel Pettersson
Projektstöd

Rasmus Östlund
Projektkoordinator

Tommy Ekholm
Kommunikatör

Om webbplatsen

På www.metalliskamaterial.se publiceras allt som rör programmet och mycket annat inom området metalliska material. Informationen presenteras i ”kort” som du enkelt kan filtrera utifrån dina intressen. Alternativt kan sökfunktionen användas.

 

1. Sökfunktion

Vad letar du efter? Många gånger är det enklast att söka direkt. Hitta snabbt information genom att söka på en person, konferens eller ett projekt. Skriv in sökord som slagg, varmvalsning eller solkraft och läs om alla pågående projekt inom just dessa områden. Söker du t.ex. på ”RFCS” får du fram alla svenska projekt inom Research Fund for Coal and Steel och hittar dessutom information om hur du själv söker medel ur fonden.

_________________________________________________________________________

2. Fem olika flöden

Start
”Start” samlar korten från alla fem flöden. Det ger en bra ögonblicksbild av vad som pågår inom metalliska material ”just nu”.

Kalender
Nästa flöde ”Kalender” presenterar viktiga datum att hålla reda på som utlysningar, stipendier, konferenser, föreläsningar och seminarier.

Nätverk
Nätverksflödet samlar personer, företag, organisationer m.fl. som ingår i nätverket Metalliska material. För att underlätta kontaktsskapande kan du själv skapa en personlig profil.

Forskning
Här presenteras alla pågående projekt inom Metalliska material och Järn- och stålindustrins energianvändning (JoSEn), och dessutom projekt inom RFCS, Centrum för Högpresterande Stål (CHS) m.fl.

Nyheter & fakta
Under Nyheter och fakta hittar du omvärldsbevakning och kan läsa aktuella nyheter och artiklar.

_________________________________________________________________________

3. Filtrera

Genom att använda högerspaltens mer detaljerade filter kan du enkelt få fram alla kort inom just ditt intresseområde. Fäll ut flikarna under ”Område”, ”Ämne” och ”Typ” och hitta aktuella stipendier, konferenser, utlysningar, nyheter och mycket mer.

Genom att kombinera filter kan du med ännu större noggrannhet få fram det du söker. Vill du t.ex. se alla pågående stålprojekt klickar du på ”stål” och ”pågående projekt” så filtreras bara de korten fram. Likadant, om du vill hitta konferenser som fokuserar på nya material väljer du ”Konferenser” och ”Materialutveckling”.

_________________________________________________________________________