Enklare att jämföra miljödeklarationer för stål och aluminium

De svenska stålbolagen SSAB, Sandvik och Höganäs AB tar tillsammans med Jernkontoret och Stålbyggnadsinstitutet, SBI, initiativ till en ny europeisk standard för hållbar konstruktion i stål och aluminium. Standarden kommer att spela en viktig roll för möjligheten att jämföra miljövarudeklarationer från olika tillverkare.

SIS, Swedish Standards Institute, kommer att projektleda framtagandet av standarden.

– Standarden kommer att vara viktig för EU:s inre marknad genom att göra miljödeklarationer jämförbara, säger Rutger Gyllenram, ordförande i den nya europeiska arbetsgruppen.

De svenska stålföretagen visar ledarskap för hållbara stålprodukter. Genom att vara aktiva i framtagandet av den nya standarden kan företagen också visa hur långt de kommit med sitt hållbarhetsarbete, säger Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.

Läs hela artikeln hos Jernkontoret