Språngbräda till framtidens metalliska material - steg 2

Utlysningen ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 2” är den andra av två utlysningar som syftar till att svensk metall- och verkstadsindustri ska ta plats i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten genom aktuella framväxande teknologier och nya angreppssätt.

Utlysningen erbjuder stöd till forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som stärker innovationsområdet Metalliska material genom utnyttjande eller möjliggörande av framväxande teknologier. Observera att det inte är ett krav att ha deltagit i ”Språngbräda till framtidens metalliska material – Steg 1” för att ta del av det här erbjudandet.

I utlysningen kan man söka för initiering och genomförande av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som stärker innovationsområdet Metalliska material genom utnyttjande eller möjliggörande av framväxande teknologier.

De som kan söka är konsortier bestående av minst tre parter varav minst två är svenska företag. Därutöver kan universitet, högskolor, forskningsinstitut, utländska företag och andra relevanta aktörer (juridiska personer) delta.

Utlysningens budget är 24 miljoner kronor. Detta förväntas täcka finansieringen av 6–12 projekt med högst 50 procent av respektive projekts totala stödberättigande kostnad.

Utlysningen stänger 15 juni kl. 14.00

Läs hela utlysningstexten hos Vinnova

Eventinformation