Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv

Nu är det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials tolfte utlysning öppen! Utlysning ämnar finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att förbättra prestandan hos slutprodukter i metallindustrins värdekedjor i enlighet med krav/behov från slutanvändare.

Sista dag för ansökan är kl. 14:00 den 4 juni 2019

Projektförslagen ska utgå från ett tydligt och verifierat behov/krav på prestanda från slutanvändare av produkten. Såväl värdekedjor som bygger på metalliska material som på metallindustrins restprodukter omfattas av utlysningen.

Projektens löptid får inte överstiga 36 månader och minst två företag måste medverka som projektparter. Det finns ingen övre gräns för hur stort belopp som kan sökas i bidrag till genomförandet av ett enskilt projektförslag. Bidraget från Vinnova får dock utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Resterande kostnader finansieras av projektparterna själva.

Utlysningens budget är 24 miljoner kronor.

Läs hela utlysningstexten och ansök på www.vinnova.se

 

Programchef Gert Nilson informerar om utlysningen.

Eventinformation