Stöd för att genomföra EU-projekt

Du som har blivit inbjuden att skriva kontrakt för ett EU-projekt (som inte startat ännu) kan söka finansiering till ditt EU-projekt. Det kan bland annat gälla projekt inom olika delar av Horisont 2020, EU:s kol- och stålforskningsfond, Interreg eller Life.

EU-projekt inom Energimyndighetens verksamhetsområde kan få stöd

EU-projektet ska bidra till att något eller några av följande mål kan uppnås

  • uppfyllandet av Sveriges energi- och klimatmål
  • den långsiktiga energi- och klimatpolitiken
  • energirelaterade miljöpolitiska mål
  • förutsättningar för tillväxt och export
  • omställning av det svenska energisystemet.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka, till exempel

  • Företag
  • Offentlig sektor
  • Universitet och högskolor
  • Institut
  • Icke-vinstdrivande organisationer

Läs hela utlysningstexten hos Energimyndigheten

Eventinformation