Ståldagen 2022

Ståldagen är stålindustrins stora, gemensamma visionsdag. 2022 kommer Ståldagen att hållas onsdagen den 23 november.

Precis som förra året kommer Ståldagen 2022 genomföras i en hybridversion, där talare och deltagare ses fysiskt i Bryggarsalen i Stockholm, men där programpunkterna också går att följa digitalt.

Under årets Ståldag vill vi diskutera hur vi skapar acceptans för samhällets och industrins omställning och de förändringar som detta kräver. 

Hur hanterar vi målkonflikter när de uppstår, lokalt, regionalt och nationellt? Och hur kan industri, politik och samhälle samverka för att öka acceptansen när omställningen accelererar?

Läs mer om Ståldagen 2022 här

Eventinformation