Metalliska material för det elektrifierade samhället

Utlysning nummer 15 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Utlysningen riktar sig mot insatser som stärker svensk industris förmåga att möta, och vara en del av, omställningen mot ett elektrifierat samhälle. Finansieringen förväntas bidra till att svensk metall- och verkstadsindustri kan ta en ledande position i utvecklingen mot ett elektrifierat samhälle.

Sista dag för ansökningar är 28 januari 2021 klockan 14:00

Projekt som söker finansiering i denna utlysning ska addressera något av de applikationsområden som specificieras i utlysningstexten. Därutöver ska projektkonsortiet bestå av minst tre projektparter varav minst två är svenska företag vars organisationsnummer inte ingår i samma koncern.

Utlysningens budget är 24 miljoner kronor. Budgeten förväntas räcka till finansiering av 6-12 forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och upp till 5 genomförbarhetsstudier. Vinnovas finansiering får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad.

Läs utlysningstexten och ansök hos Vinnova.

Eventinformation