MATERIALENS ÅR 2019

Under 2019 sammanfaller tre stora materialrelaterade händelser i Sverige. Sveriges första högre tekniska utbildning Bergskolan i Falun – idag Materialdesign vid KTH – grundades för 200 år sedan. Hundra år senare grundades Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Dessa båda firar jubileum under 2019. Under den första veckan i september hålls dessutom Euromat-konferensen i Sverige.

Materialens år

Materialens år är ett koncept som ska ta ovanstående evenemang som bas för att lyfta fram materialens betydelse för samhälls­utvecklingen och skapa igenkänning och anknytning genom sin logga, webbplats och Facebook-sida.

De aktörer som under 2019 arrangerar aktiviteter med koppling till materialutveckling och materialanvändning kan använda konceptet genom att använda loggan och webbplatsen i sin kommunikation. Genom att evenemangen kopplas till varandra kopplas också alla deltagande aktörers loggor och varumärken till konceptet.

Materialens år har en webbplats, en facebooksida samt en Youtube-kanal specifikt för detta. På webbplatsen finns ett kalendarium som listar de aktiviteter som arrangeras under året och annan information om jubileumsåret 2019. Materialens år skickar ut pressmeddelanden kring aktiviteter och händelser av större vikt under året, samt publicerar kommande aktiviteter och arrangemang på sin facebooksida. Filmer, bilder och annan dokumentation från genomförda evenemang kommer att publiceras på Facebook och Youtube. Materialens år administreras av Jernkontorets kommunikatörer och finansieras som en aktivitet inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

MÅL

Det övergripande målet för Materialens år är att få fler människor intresserade – för att inte säga fascinerade – av material och deras betydelse för människans livsvillkor, för samhällsutvecklingen och för vägen till ett hållbart samhälle.

Den viktigaste effekten av det är att fler lockas att studera ingenjörsutbildningar i allmänhet och sådana med materialinriktning i synnerhet. Andra viktiga effekter är att beslutsfattare inom olika sektorer och på olika nivåer tillmäter material, inklusive utveckling, framställning, återvinning och liknande större betydelse.

INLEDANDE DESIGNTÄVLING

Materialens år inleds med att en innovationstävling. Tävlingen går ut på att med kreativ användning av material ta fram en Cykelpackning, en anordning för att transportera saker på/med cykel.

Byggnation och testning av produkterna finansieras av regeringens Samverkansprogram 5, Uppkopplad industri och nya material.

VEM KAN ANVÄNDA MATERIALENS ÅR?

Alla aktörer som arrangerar aktiviteter med koppling till materialutveckling och material­användning och som uppfyller nedanstående kriterier kan använda konceptet genom att använda loggan i sitt kommunikationsmaterial samt skicka information om sitt arrangemang för publicering på materialensår.se och Facebook-sidan Materialens år. Materialens år kommunicerar på svenska.

Kriterier för att använda Materialens år:

Evenemanget/aktiviteten ska

  • Vara öppet tillgänglig
  • Ha en ansvarig avsändare
  • Själv ta ansvar för hela evenemanget inklusive marknadsföring
  • Skicka en första information till Jernkontoret senast tre månader före evenemanget, och fullständig information senast sex veckor före evenemanget.
  • Aktiviteter som arrangeras sätts i ett sammanhang. Dessa blir därmed enklare att kommunicera och får större spridning
  • Loggan skapar igenkänning
  • Webbplatsen och Facebook-sidan erbjuder marknadsföringskanaler
  • Den gemensamma kalendern ger en överblick av aktiviteter, samordning kan ske

 

Här finns Materialens Års webbplats www.materialensår.se

Här finns Materialens Års Facebook-sida

 

Bergs 200 år

I slutet av 1819 undertecknade Carl XIV Johan det kungliga privilegiebrev som utgör Fahlu Bergskolas stiftelseurkund. Därmed fick Sverige sin första högre tekniska utbildning.

Några år senare bytte den namn till Konglig Bergshögskolan och 1869 flyttades utbildningen till Stockholm för att införlivas med nuvarande Kungliga Tekniska Högskolan. Sedan 2003 heter utbildningen Materialdesign, och har breddats till att omfatta fler materialtyper än de som kommer ”från berget”.

Under 2019 kommer en rad evenemang att hållas för att fira jubiléet. Först ut är Hinders­mässan i Örebro, stålindustrins årliga sammankomst, som äger rum sista helgen i januari.

IVA 100 år

Sveriges näst yngsta kungliga akademi bildades så sent som 1919, men samtidigt är Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi.

Under Sveriges första stora energikris åren 1900 - 1925 diskuterade riksdagen ett statligt forskningsinstitut för kraft- och bränslefrågor. Kommers­kollegiums beredning visade att verksamheten borde omfatta teknisk-vetenskaplig forskning och bedrivas av en fristående organisation. 1919 var den Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien igång. Från början fanns sju avdelningar, idag är de tolv.

Under 2019 kommer IVA:s avdelningar att hålla var sitt jubileumsseminarium. Avdelning IV (Kemiteknik) och avdelning V (Bergs- och materialteknik) har beslutat hålla ett sammanhållet tvådagars seminarium om material den 14–15 maj.

Euromat

Världens främsta internationella konferens inom material – Euromat – går av stapeln i Stockholm första veckan i september 2019. Euromat 2017 i Thessaloniki lockade över 2 900 deltagare och förhoppningen i Stockholm är att locka över 3 000 deltagare.

materialens år loggor

Eventinformation