Neutron- och synkrotrontekniker – Kompetensuppbyggnad för doktorander

Kompetensuppbyggnad för doktorander kring industrirelevanta neutron- och synkrotronbaserade analysmetoder

Med utlysningen vill Vinnova ge möjlighet för doktorander att bygga ny kompetens och relevanta nätverk inom sina forsknings- och tillämpningsområden, och få ökad kunskap om neutron- och synkrotronbaserade tekniker och hur dessa kan nyttjas för industrirelevanta tillämpningar.

Projekt på maximalt 12 månader för att designa och utföra experiment vid en storskalig forskningsinfrastruktur. Projektet ska komplettera ett redan pågående och finansierat doktorandsprojekt.

De som kan söka är konstellationer bestående av minst en doktorand med handledare utan egna tidigare erfarenhet av neutron/synkrotron-experiment som samverkar med expertis inom detta. Endast den organisation där doktoranden och handledaren är anställd vid behöver vara projektpart.

Projekt kan maximalt söka 300 000 kronor i bidrag per projektansökan.

Ansök senast 20 augusti 2019, kl 14:00

Läs hela utlysningstexten och ansök hos Vinnova

Eventinformation