Bidra till industrins energi- och klimatomställning

Vill du bidra till industrins energi- och klimatomställning genom minskade eller negativa utsläpp av växthusgaser och/eller en mer effektiv energi- och resursanvändningen? Då är du välkommen att ansöka i denna utlysning!

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande områden:

  1. Nettonollutsläpp från industrins processer
  2. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Alla aktörer som kan bidra till något eller några av ovanstående mål kan söka.

Projekt där olika aktörer som t.ex. akademi, institut och företag samarbetar kring gemensamma problemformuleringar prioriteras. När det gäller industrinära forskning bör relevanta användare av resultaten delta i projektet och vara intresserade av att implementera projektresultaten.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i december 2019. Projektet kan starta tidigast december 2019.

Läs hela utlysningstexten hos Energimyndigheten

Eventinformation