Utlysning: Kompetensutveckling för näringslivet

Just nu sker en rekordsnabb omställning av hela näringslivet. KK-stiftelsen gör nu en extrasatsning under coronakrisen och bidrar med 50 miljoner kronor till kompetensutveckling på avancerad nivå och forskarnivå.

KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nya universitet att ansöka om medel för utbildningsinsatser som snabbt kan ge stöd till näringsliv som drabbats av Coronakrisen. Med anledning av coronavirusets utbrott har KK-stiftelsen utforskat vilka möjligheter och behov som finns för särskilda insatser för att stötta lärosäten och näringsliv i den situation som uppstått.

Syftet med utlysningen är att bidra till att tillgodose kompetensbehov som uppstår i företag och branscher som är direkt relaterade till Coronakrisen samt att stödja utbildningsinsatser som riktar sig till personal från näringslivet som permitterats eller friställts som en konsekvens av Coronakrisen. Det är viktigt att insatserna får påtaglig effekt inom ett år från projektets start.

Denna särskilda satsning understryker KK-stiftelsens unika uppdrag att stötta utbildning på avancerad nivå och forskarnivå med fokus på kompetensutveckling för näringslivet.

Utlysningen omfattar upp till 50 miljoner kronor. Projekten kan omfatta 1 - 3 miljoner kronor, och tänkt projekttid är 1 - 2 år. Mer omfattande projekt kan i särskilda fall beviljas om detta är väl motiverat.

Utlysningen avslutas den 8 juni. Besluten offentliggörs den 16 juni.

Läs hela utlysningstexten här

Läs mer på KK-stiftelsens webbplats

Eventinformation