Gjuteridagarna 2020

Gjuteridagarna 2020 skjuts fram till 2021!

På gruns av rådande omständigheter så kommer årets Gjuteridagar att skjutas på framtiden. Nya datum för Gjuteridagarna beräknas ligga under mars 2021.

Eventinformation