Utlysning: Industrins energi- och klimatomställning

Nu har Energimyndigheten öppnat sin utlysning ”Industrins energi- och klimatomställning”.

Har du ett projekt som kan bidra till industrins energi- och klimatomställning? Då kan du söka stöd hos Energimyndigheten för projekt som minskar eller uppnår negativa utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

Välkommen att söka stöd för projekt som bidrar till att uppnå:

  1. Nettonollutsläpp från industrins processer
  2. Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Alla typer av innovations- och forskningsprojekt välkomnas. Även genomförbarhetsstudier kan få stöd, det vill säga utvärdering och analys av potentialen för ett tilltänkt projekt.

Läs mer om Energimyndighetens utlysning här

Eventinformation