Programövergripande utlysning 2020

Genom denna utlysning finansieras projekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets mål men som inte har passat in i programmets eventuella tidigare utlysningar under innevarande år. Utlysningen planeras att återkomma en gång per år. Detta är utlysning nummer 14 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Sista dag för ansökan är kl 14.00 den 18 augusti

De som kan söka är forsknings- och utvecklingsprojekt som har potential att bidra till resultat- och effektmålen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Alla typer av organisationer som kan genomföra ett projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål är välkomna att söka bidrag. I projektet måste minst två projektparter delta, varav minst en ska vara ett svenskt företag. Utländska organisationer utan filial eller driftsställe i Sverige får delta i projekten, men kan inte få bidrag.

Det finns ingen övre gräns men Vinnovas finansiering får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad. Resterande kostnader finansieras av projektparterna själva. Utlysningens totala budget är 12 miljoner kronor.

Läs hela utlysningstexten hos Vinnova

Eventinformation