Hållbar metallindustri - Kompetensförsörjning

Den här utlysningen gäller bidrag till genomförande av insatser som stärker svensk metallindustris sociala hållbarhet. Finansieringen förväntas bidra till att svensk metall- och verkstadsindustri kan rekrytera och utveckla rätt kompetens och erbjuda en stimulerande, ändamålsenlig och säker arbetsmiljö. Detta är utlysning nummer 18 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Sista dag för ansökan är kl 14.00 den 15 september

De som kan söka är forsknings- och utvecklingsprojekt som resulterar i nya kunskaper, verktyg och metoder med potential att bidra till resultatmålen för Steg 7 i den strategiska forsknings- och innovationsagendan "Nationell samling kring metalliska material".

Organisationer som har ambition och förmåga att stärka metallindustrins möjligheter att rekrytera rätt kompetens samt utveckla en stimulerande, ändamålsenlig och säker arbetsmiljö är välkomna att söka bidrag i utlysningen. Ansökan ska innehålla minst två projektparter, varav minst ett svenskt företag från metallindustrin.

Maximalt belopp som kan sökas är tre miljoner kronor. Bidraget från Vinnova får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad. Utlysningens totala budget är 12 miljoner kronor.

Läs hela utlysningstexten hos Vinnova

Eventinformation