Resilient produktion för en hållbar industri

Denna ansökningsomgång syftar att ge bidrag till genomförbarhetsstudier med missions-orienterade arbetssätt för att förbereda systemdemonstratorer av resilient produktion för en hållbar industri.

Det som man kan söka för i utlysningen är samverkan i genomförbarhetsstudier inför att skapa en systemdemonstrator, som på sikt bidrar till en resilient och resurseffektiv produktion. Sökande ska vara affärskonstellationer med minst fem svenska parter (juridiska personer) varav minst två företag, med tillverkning i Sverige, samt en region.

I utlysningen så kan man söka högst 1 miljon kronor per projekt och högst 80 procent av projektets kostnader. Förväntad genomförandetid för projektet 6 - 12 månader.

Läs hela utlysningstexten hos Vinnova

Eventinformation