Årets pristagare på Programkonferensen 2018

Vid Metalliska materials programkonferens 2018 så delades det ut pris i tre kategorier, Årets Brobyggare, Årets Överlämning samt Projektstödens hedersomnämnande för bästa rapport.

Vinnare av Årets Brobyggare 2018 är Saed Mousavi.

Saed har gått på KTH och läst tillämpad mekanik mellan 1992 - 1997. Sedan har han varit anställd på FOI från 1998 till 2014, där han främst jobbade med numeriska simuleringar, materialmodellering och mätteknik.

Saed har doktorerat vid Ångströmlaboratoriet, i teknisk fysik och där främst jobbat med metodutveckling för karakterisering av viskoelastiska material.

Sedan 2014 har Saed varit anställd inom SSAB och är aktiv inom Jernkontorets teknikområden TO44 och TO31.

– Jag har ett motto som jag lever efter: ”Genom att engagera människor med olika förmågor kan man bygga en problemlösarmaskin värt namnet, och just det kommer maskinen att göra, lösa problem.”, säger Saed Mousavi.

Juryns motivering löd:

Saed Mousavi beskrivs av sina samarbetspartners som inspirerande och full av idéer, men också som målmedveten och med siktet inställt på att forskningen ska skapa industriell nytta. Brobyggaren är aktiv och engagerad i projektarbetet och verkar för att utöka forskarnas nätverk inom sitt företag, inte minst inom produktionen. Som en sann brobyggare har han förståelse för såväl forskarens som industrins intressen och behov.

Vinnare av Årets Överlämning 2018 är projektet FROST. Juryns motivering löd:

”I projektet har tre företag samverkat med ett lärosäte och ett institut. Projektet har passat utmärkt in i de deltagande företagens portföljer och resultatet kom direkt vid projektslut till användning hos företagen. Utöver den tydliga industrinyttan har projektet tagit fram mycket intressanta vetenskapliga resultat som kommer att ingå i en doktorsavhandling.”

Vinnare av Projektstödens hedersomnämnande för bästa rapport 2018 är projektet NGwire. Juryns motivering löd:

”Rapporten sammanfattar på ett föredömligt koncist och lättbegripligt sätt resultaten från ett större projekt och hänvisar pedagogiskt till de olika delrapporterna där detaljerna beskrivs.

Slutsatserna för arbetspaketen är tydliga och knyter tillbaka till projektets ursprungliga mål. Som ett resultat har några vägar framåt för industriell implementering identifierats och testats, medan andra vägar har kunnat avfärdas som inte framkomliga.”

Metalliska material gratulerar årets mycket värdiga vinnare!