Integrated Computational Materials Engineering för superlegeringar 2.0 (SuperICME 2.0)

Det centrala i projektet är ICME (Integrated Computational Materials Engineering) vilket är en sammankoppling av materialmodeller i olika längdskalor; CALPHAD (Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry) vilket är ett lingua franca för att beskriva termodynamiken för ett system och superlegeringar vilka är högpresterande legeringar utformade att ge erforderliga egenskaper vid höga temperaturer med bibehållande av karaktärsdrag som hållfasthet, kryp- och korrosionsmotstånd.

De tekniska utmaningarna för projektet är homogenisering, förgrovning av härdande fas (gammaprim) och interdiffusion i beläggningar, vilka alla kommer att korreleras och modelleras mot relevanta materialegenskaper. Homogenisering är viktigt efter gjutning och stelning där de slutliga egenskaperna efter framställning och användning till stor del beror på hur effektivt segringar har minimerats. Förgrovning av gammaprim är på liknande sätt ett mått på hur egenskaper förändras under användning och förståelse av detta är kritiskt för att kunna bibehålla god hållfasthet under drift. Utöver utnyttjandet av högtemperaturmaterial så har beläggningar som syfte att ytterligare öka användningstemperaturen och korrosionsmotstånd och där diffusion mellan material, beläggning och den omgivande miljön bestämmer komponentens livslängd.

Förväntade effekter och resultat

Materialegenskaper som hållfasthet och korrosionsmotstånd kommer att modelleras, korreleras mot metallografi och implementeras mot de tekniska frågeställningarna. Arbetet med ICME och process – struktur – egenskaper - prestanda kommer att utmynna i två demonstratorer, baserade på de tekniska frågeställningarna som kommer att presenteras.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sju arbetspaket.

AP1: Homogenization heat treatments

AP2: Gamma prime coarsening

AP3: Interdiffusion

AP4: Predicting properties

AP5: Database validation

AP6: ICME

AP7: Project management, reporting and dissemination

 

Koordinator: Swerea KIMAB AB