Svenskt stål i rekordbro i Förenade Arabemiraten

SSAB:s mångåriga kund, ViaCon i Polen, har tillverkat de korrugerade plåtar som används till ett brobygge i Ras Al Khaimah i Förenade Arabemiraten. Brospannet, som mäter 32,39 meter, har redan tagits in i Guinness Rekordbok som ”the largest metal buried bridge span”.

dubai bro ssab

Foto: SSAB

SSAB:s S500MC-stål har använts som grundmaterial för att tillverka de korrugerade plåtarna på ViaCons fabrik i Rydzyna i Polen. Bron, som öppnades för trafik i mars i år, klarar en last på 2 000 fordon per timme. Arbetet genomfördes på halva den tid som det skulle tagit att bygga en motsvarande bro i betong. Man beräknar att bron kommer att hålla i över 100 år och kräva mindre underhåll än andra broar som trafikeras av tung trafik.

Den nya bron ingår i megavägprojektet Rak Ring Road som också nyligen färdigställdes. Brons stålvalvkonstruktion består av korrugerade stålplåtar som installerades i linje med i förväg godkända konstruktions- och projektkrav.